ภูริพูดภาษาอังกฤษช้ากว่าภูมิประมาณ 1 ปี และมีรูปแบบการใช้ภาษาต่างจากภูมิ ชอบใช้คำยากๆ ทั้งที่ตัวภูริเองก็คงไม่รู้ว่าแบบไหนเรียกว่าคำยาก เป็นแบบนี้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

เมื่อเย็นนี้

Bhuri: Papa, this is very funny. Seriously!
Me: Seriously?
Bhuri: Yes, seriously.

ฟังแล้วขำ แต่ก็รู้สึกน่ารักดี

 

– – ภูริ 3 ปี 7 เดือน