ตัดๆ เล่นๆ กับกระดาษที่ใช้แล้ว

กระดาษ 100 ปอนด์ ที่ให้ลูกระบายสีเล่นแล้ว ตอนแรกๆ เล็กก็จะเก็บเอาไว้ชื่นชมผลงานของลูกตามประสาแม่ขี้เห่อ ไปๆ มาๆ ตอนนี้ชักเริ่มมีเยอะ -”- จะทิ้งก็เสียดายความที่กระดาษมันหนา แข็ง เล็กก็เลยจะเก็บๆ เอาไว้ตัดทำอะไรเล่นอีกสักหน่อย แล้วค่อยทิ้ง ทำอะไรได้บ้าง เล็กจะมา update เก็บไว้ใน Post นี้นะจ๊ะ

© 2010 แม่น้องภูมิ All rights reserved.

สงวนลิขสิทธิ์ตามพรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2539 ห้ามผู้ใดละเมิดไม่ว่าลอกเลียนหรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความ รูปภาพจากเว็บไซต์แห่งนี้ไปใช้ทั้งโดยเผยแพร่และการอ้างอิง และ/หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษรจะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 638 other followers

%d bloggers like this: