Father Friday

The more I learn about raising a child, the better person I become.

~ Bhoom’s Papa.

ยิ่งได้เรียนรู้เรื่องการเลี้ยงลูกมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งทำให้ผมเป็นคนที่ดีขึ้นมากเท่านั้น

Father Friday

Too often we give children answers to remember rather than problems to solve.

~ Roger Lewin

บ่อยครั้งที่เรามักจะบอกคำตอบให้เด็กๆ ท่องจำ มากกว่ายื่นปัญหาให้พวกเค้าได้ลองแก้ไข

Father Friday

We cannot always build the future for our youth, but we can build our youth for the future.

~ Franklin D. Roosevelt

เราอาจจะไม่สามารถสร้างอนาคตสำหรับเด็กๆ ของเราได้ แต่เราสามารสร้างเด็กๆ ของเราให้พร้อมสำหรับอนาคตได้

A time to be happy is now.


เพลงนี้เป็นเพลงที่ผมร้องมาตั้งแต่สมัยทำกิจกรรมกับชมรมโรตาแรคท์ ที่เอแบคครับ มานึกถึงอีกครั้งเมื่อไม่นานมานี้เพราะมีงานรวมรุ่นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เนื้อหาเต็มไปด้วยความสุขและการดูแลผู้อื่นตามแบบฉบับของชมรมที่มีกิจกรรมหลัก คือ ค่ายอาสาพัฒนาชนบท ผมก็เลยเอามาร้องให้น้องภูมิฟังและให้เค้าร้องตามครับ ยิ่งร้องก็ยิ่งรู้สึกเป็นเพลงที่เตือนใจเราให้มีความสุขกับการให้และสิ่งที่มี

สำหรับคุณพ่อ คุณแม่ที่เล่นดนตรีได้ ผมเขียนเนื้อเพลงและคอร์ดไว้ให้ที่ด้านล่างนี้ด้วยนะครับ

หมายเหตุ : คอร์ดนี้ผมเล่นกับ Ukulele นะครับ ยังไม่เคยลองกับกีตาร์เลยครับ

* น้องภูมิอายุ 3.2 ปีครับ

Father Friday

While we try to teach our children all about life, our children teach us what life is all about.

~ Anonymous

ขณะที่เราพยายามสอนเด็กๆ ทุกๆ อย่างเกี่ยวกับการใช้ชีวิต
เด็กๆ ก็ได้สอนเราว่าชีวิตคืออะไร